ris-rijkschroeff-juristen
contact

Verwerker

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Het kan zijn dat de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker een en dezelfde zijn.