ris rijkschroeff juridisch bedrijfsadviseur
date
product
prijs
aantal
totalen

loading...

Verzendgegevens

Verzendwijze

naar winkelmand
0
0

Contact

Kingsfordweg 151
1043 GR, Amsterdam


info@ris-rijkschroeff.nl

Locatie

locatierisrijkschroeff2
privacy jurist

Privacy jurist in het privacyrecht

Wil je een verwerkersovereenkomst laten opstellen of controleren, word je geconfronteerd met een (mogelijk) datalek of wil je weten of de gegevens van (zieke) medewerkers correct worden verwerkt? Zoek je daarbij hulp van een heel goede privacy jurist?

Het privacyrecht is een complex rechtsgebied. Het is daarom verstandig om al in een vroeg stadium een privacy jurist in te schakelen en mee te laten denken over het verwerken van persoonsgegevens en het inrichten van systemen en processen. Een goede privacy jurist weet bijvoorbeeld welke technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden en hoe deze moeten worden ingericht.

Het is niet alleen belangrijk dat je van tevoren nadenkt over de verwerking van persoonsgegevens, het is ook belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt met de juiste partijen. In de praktijk worden er vaak verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen waarmee dat helemaal niet hoeft. Een privacy jurist adviseert en stelt goede verwerkingsovereenkomsten op met de juiste partijen.

Conflicten in het privacyrecht

Regelmatig zien we conflicten in de arbeidsrechtelijke relatie. In veel gevallen gaat het conflict over het verwerken van de gegevens die te maken hebben met de zieke werknemer. Dat kan zijn tijdens dat de werknemer ziek is of op een later moment in gespreksverslagen. Omdat niet alle gegevens van de zieke werknemer zomaar verwerkt mogen worden, is het verstandig om een privacy jurist te laten adviseren over het proces rond het verwerken van deze gegevens.

Ook zien we regelmatig problemen wanneer voor het verwerken van persoonsgegevens de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’ is gekozen. De problemen komen bijna altijd voort uit het niet goed een belangenafweging is gedaan tussen het belang van de betrokkene en het belang de organisatie. Een goede privacy jurist heeft ervaring met het afwegen van deze belangen en weet goed waar de grenzen liggen.

Conflicten ontstaan ook vaak wanneer organisaties te veel persoonsgegevens verwerken. Privacywetgeving gaat uit van data minimalisatie. Dat houdt in dat je niet te veel persoonsgegevens mag verwerken. Maar wat is ‘niet te veel’? Hierbij is het belangrijk om in een vroeg stadium advies in te winnen van een privacy jurist. Het is namelijk afhankelijk van de situatie wat ‘niet te veel’ is.

Belangrijkste thema’s binnen privacyrecht

De belangrijkste thema’s binnen privacyrecht binnen Ris Rijkschroeff zijn: 

  • Arbeid 
  • AVG-compliance
  • Marketing
  • Rechten van betrokkenen 

Arbeid

In de arbeidsrechtelijke relatie speelt privacy een grote rol. Het privacyrecht is namelijk ook van toepassing op de relatie tussen werknemer en werkgever. Dat houdt in dat het recht op privacy en de bedrijfsbelangen en werkgeversverplichtingen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Een goede privacy jurist adviseert onder andere over welke gegevens in het personeelsdossier opgenomen mogen worden, wanneer e-mails meegelezen mogen worden en welke bewaartermijnen er gelden. 

AVG-compliance

Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet voldoen aan de regels die (onder andere) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Omdat de privacywetgeving complex is, is het belangrijk om een privacy jurist vroegtijdig in te schakelen om te zorgen dat jouw organisatie voldoet aan de gestelde regels.

Marketing

Voor het goed inzetten van marketing is het belangrijk dat er voldoende data is om campagnes te draaien. Hiervoor worden veel persoonsgegevens gebruikt. Niet alle persoonsgegevens die beschikbaar zijn, mogen ook daadwerkelijk voor marketingdoelen worden gebruikt. Goed advies hierover inwinnen is erg belangrijk.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen zijn degenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Zij hebben bepaalde rechten die zijn kunnen inroepen wanneer ze dat willen. In veel gevallen moet je als organisatie daar gehoor aan geven, maar dus niet in alle gevallen. Zo hoef je bijvoorbeeld niet in ieder geval dat een betrokkene wenst de persoonsgegevens verwijderd te hebben dat ook te doen. Ga je hier verkeerd mee om, dan kan het je een boete opleveren. Zorg dus altijd voor goed advies.

Hoe kan een privacy jurist helpen?

Onze privacy juristen helpen op verschillende gebieden binnen het privacyrecht. Het liefst helpen we met het zorgen dat jouw organisatie AVG-compliant is. We helpen jou met het opstellen van privacybeleid, inrichten van systemen en processen en we denken mee met nieuwe producten of diensten. Daarnaast stellen we de nodige documenten op, zoals de privacyverklaring, datalekprotocol en verwerkingsregister.

Wat kost een privacy jurist?

Wij vinden dat een goede privacy jurist vaak van tevoren kan bepalen wat de kosten zullen zijn. Voor veel van onze diensten hanteren we dan ook een vaste prijs. Hieronder vind je daar een aantal voorbeelden van. Soms is het lastiger om een vaste prijs af te spreken. In dat geval geven we altijd een schatting van de kosten.

Neem contact op met ons juristenkantoor gespecialiseerd in privacyrecht

Wij helpen jou met de beste oplossing voor jouw zaak. Neem direct contact op voor een gratis en vrijblijvend gesprek. 

Plan via deze link een gratis gesprek in om te kijken hoe wij jou het beste kunnen helpen.