ris rijkschroeff juridisch bedrijfsadviseur
date
product
prijs
aantal
totalen

loading...

Verzendgegevens

Verzendwijze

naar winkelmand
0
0

Contact

Kingsfordweg 151
1043 GR, Amsterdam

+31 (0) 20 491 78 01
info@ris-rijkschroeff.nl

Locatie

locatierisrijkschroeff2
libraryheader16

Privacyverklaring

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. We doen er alles aan om een passende oplossing te vinden.

Wij respecteren ieders privacy en zorgen ervoor voor dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je persoonsgegevens wil geven. Voor een aantal van onze diensten is het opgeven van persoonsgegevens noodzakelijk. Als het opgeven van persoonsgegevens wordt gevraagd, dan wordt er aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken. Er wordt dus aangegeven welke gegevens moeten worden verstrekt en welke gegevens optioneel zijn. Let er wel op dat het niet geven van bepaalde informatie kan betekenen dat sommige diensten niet geleverd kunnen worden.

Van wie wij persoonsgegevens verwerken en hoe wij daar aan komen
Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiele) relaties, de wederpartij en de partij die hen vertegenwoordigd en websitebezoekers. Wij verwerken persoonsgegevens die je ons zelf verstrekt of die wij uit openbare bronnen hebben verkregen. Daarnaast krijgen wij persoonsgegevens van partijen via wie wij opdrachten krijgen. Dat zijn: 

Blenden.Law
De Ruijterkade 107-4
1011 AB Amsterdam 

LawSpot
Eerste Jan Steenstraat 84A-3
1072 NP Amsterdam 

Qconnex
Bandijk 34
1446 DT Purmerend 

Welke persoonsgegevens wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijke gegevens
 • Curriculum Vitae en sollicitatiebrief van sollicitanten

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor:

 • Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst
 • Contact met u hebben
 • Factureren
 • Het houden van sollicitaties
 • Het versturen van de nieuwsbrief, downloads etc.
 • Het analyseren van surfgedrag om de website te verbeteren

De rechtsgrond
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend:

 • als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; of
 • als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben; of
 • als er een wettelijke verplichting is; of
 • als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens die wij verkrijgen voor en tijdens het sollicitatieproces. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij geen sollicitaties houden. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens als je het contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij geen contact met u opnemen en uw vraag niet behandelen. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens van potentiele klanten. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om contact te onderhouden in het kader van het voortbestaan van ons bedrijf.

Bewaartermijn
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, als je meedoet met een enquête of als je ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Alle overige persoonsgegevens worden bewaard tot een jaar nadat onze dienstenverlening is gestopt, tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Dit geldt onder andere voor de (financiële) administratie (7 jaar) en sollicitaties (4 weken).

Persoonsgegevens doorgeven aan derden
Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en als een contactformulier op de website wordt ingevuld. Daarnaast worden persoonsgegevens aan derden verstrekt als wet- en regelgeving dat verplicht of als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden in ieder geval doorgegeven aan partijen die:

 • de administratie en boekhouding verzorgen.
 • de hosting van de website verzorgen met servers in Duitsland.
 • partijen die het incassotraject verzorgen.
 • als juridisch partner aan Ris Rijkschroeff verbonden zijn.
 • als toezichthouder optreedt of belast zijn met opsporings- en berechtingstaken.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. We gebruiken de gegevens uitsluitend voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De volgende gegevens kunnen worden bijgehouden:

 • Het IP-adres van je device
 • Het tijdstip van opvraging
 • Gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Hiervoor plaatsen wij cookies. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. De verkregen informatie wordt gepseudonimiseerd overgebracht naar Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Wij staan Google niet toe de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Verder delen wij verkregen gegevens niet met Google anders dan voor eigen doeleinden. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij jou willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden gegeven. 

Hyperlinks
Voor jouw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Let erop dat als je deze website bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen en niet die van Ris Rijkschroeff van toepassing is.

Rechten van de betrokkene
Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb jij verschillende rechten die je kunt inroepen. Het kan zijn dat we je om een legitimatiebewijs vragen als je gebruik wil maken van een van jouw rechten. Het legitimatiebewijs moet corresponderen met de persoon van wie je de rechten wil inroepen.

Uw rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage van de persoonsgegevens
 • Recht op wijzigen van de persoonsgegevens als deze niet correct zijn
 • Recht op verwijderen van de persoonsgegevens
 • Recht om de verwerking te beperken
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (profiling)
 • Wanneer er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan kan deze toestemming worden ingetrokken (de intrekking heeft geen terugwerkende kracht)

Heb je klachten of andere vragen over jouw rechten neem dan contact op via onderstaande gegevens:

Adres:             Kingsfordweg 151
                       1043GR Amsterdam
Telefoon:         020-4917801
E-mail:            info@ris-rijkschroeff.nl

Klachten
Klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de betreffende toezichthouder.

Aanpassen van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.