ris-rijkschroeff-juristen
contact

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een organisatie die als juridische eenheid opereert. Een rechtspersoon heeft eigen rechten en verplichtingen die los staan van de rechten en verplichtingen van de eigenaar, bestuurder of andere mensen die werkzaam zijn bij de organisatie.

Een rechtspersoon heeft zogenoemde rechtspersoonlijkheid. Daardoor kan de organisatie net zo handelen als een natuurlijk persoon. De organisatie mag dus zelf schulden maken en bezittingen hebben

Rechtspersonen zijn de besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), vereniging, stichting en coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Maar ook de Staat en andere overheidslichamen en kerkgenootschappen.