ris-rijkschroeff-juristen
contact

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens worden onderscheiden in “gewone” persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens.

Gewone persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands naam, adres en woonplaats. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden.