ris-rijkschroeff-juristen
contact

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in ieder geval verwerkt wanneer een verwerker de gegevens verzameld, vastlegt, bewaart, bijwerkt, gebruikt afschermt of vernietigt.