ris-rijkschroeff-juristen
contact

Wilsgebrek

Bij een wilsgebrek is de wil tot een rechtshandeling gebrekkig gevormd. Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.