ris-rijkschroeff-juristen
contact

Bedreiging (wilsgebrek)

Een overeenkomst kan worden vernietigd wanneer de handeling is gedaan terwijl er sprake was van een wilsgebrek. Een van de wilsgebreken is bedreiging.

Er is sprake van bedreiging wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen.

De bedreiging moet op een zodanige manier zijn gedaan dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed. Daarbij moet er een causaal verband zijn tussen de bedreiging en de handeling.