ris-rijkschroeff-juristen
contact

Bedrog (wilsgebrek)

Een rechtshandeling kan worden vernietigd wanneer de handeling is gedaan terwijl er sprake was van een wilsgebrek. Een van de wilsgebreken is bedrog.

Er is sprake van bedrog wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door opzettelijk een onjuiste mededeling te doen, door het opzettelijk verzwijgen van een feit dat de verzwijger verplicht was te melden, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.