ris-rijkschroeff-juristen
contact

Misbruik van omstandigheden (wilsgebrek)

Een overeenkomst kan worden vernietigd wanneer de handeling is gedaan terwijl er sprake was van een wilsgebrek. Een van de wilsgebreken is misbruik van omstandigheden.

Er is sprake van misbruik van omstandigheden wanneer iemand weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden wordt bewogen tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van de rechtshandeling bevordert of het juist daarvan zou moeten weerhouden.