ris-rijkschroeff-juristen
contact

Wanprestatie

Wanprestatie is iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. Het verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser door de wanprestatie lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

Als nakoming niet blijvend onmogelijk is, dan moet de schuldenaar in verzuim zijn wil er sprake zijn van wanprestatie. Het uitgangspunt is dat degene die zijn verplichtingen niet nakomt in de gelegenheid wordt gesteld om de tekortkoming te herstellen.