ris-rijkschroeff-juristen
contact

Nakoming

Wanneer de verplichtingen uit de overeenkomst worden voldaan wordt dat nakoming genoemd. Het nakomen ziet op de betalingsverplichtingen of de aan de betaling verbonden tegenprestatie. Wanneer er niet of niet geheel wordt nagekomen, dan kan de schuldeiser schadevergoeding vorderen.