ris-rijkschroeff-juristen
contact

Opschorten

Wanneer een van de partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan er door de andere partij voor worden gekozen om diens verplichtingen op te schorten, uit te stellen, totdat de andere partij zijn verplichtingen heeft voldaan. Opschorten is overigens niet altijd mogelijk.