ris-rijkschroeff-juristen
contact

Overeenkomst

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen tegenover een of meer andere een verbintenis aangaan.

Overeenkomsten zijn over het algemeen vormvrij. Dat houdt in dat men zelf mag bepalen hoe de overeenkomst wordt gesloten en wat de inhoud van de overeenkomst is. Wel is het zo dat er bepalingen zijn die nietig of vernietigbaar kunnen zijn. Om te zorgen dat er geen onenigheid over de inhoud van de overeenkomst ontstaat, is het raadzaam om alle afspraken op papier te zetten en deze te ondertekenen.