ris-rijkschroeff-juristen
contact

Ontbinding

Het ontbinden van een overeenkomst is een manier van het beëindigen van een overeenkomst. Ontbinding is een eenzijdige handeling en kan bijvoorbeeld worden gedaan wanneer er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien of wanneer er sprake is van non-conformiteit.