ris-rijkschroeff-juristen
contact

Recht op inzage

Betrokkenen hebben recht op inzage in de persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke van hen verwerkt. Ze mogen de organisatie vragen of deze persoonsgegevens van hen verwerkt en zo ja, welke. De organisatie is verplicht om mee te werken als zij het verzoek om inzage krijgt.