ris-rijkschroeff-juristen
contact

Datalek

Van een datalek is sprake wanneer de toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie plaatsvindt zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.