ris-rijkschroeff-juristen
contact

Stichting

Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. Een stichting streeft enkel het doel na welke in de statuten zijn opgenomen.