ris-rijkschroeff-juristen
contact

Vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon die is gericht voor een bepaald doel. Een vereniging mag niet voorzien in een stoffelijke behoefte van haar leden. Ook mag een vereniging geen winst verdelen onder haar leden.