ris-rijkschroeff-juristen
contact

Verrekenen

Verrekening is een bijzondere wijze van het tenietgaan van een overeenkomst. De schuldenaar kan alleen verrekenen wanneer hij een prestatie te vorderen heeft die tenminste gelijk is aan zijn schuld tegenover dezelfde wederpartij en hij bevoegd is om de schuld af te dwingen en de betaling te vorderen. Daarnaast moet hij aan de schuldeiser verklaren dat hij zijn schuld zal verrekenen.