ris-rijkschroeff-juristen
contact

Nietig

Rechtshandelingen die zijn gedaan, maar ongeldig zijn om de een of andere reden zijn nietig. Nietigheid brengt met zich mee dat wanneer de rechtshandeling nietig is, dat het dan is alsof de rechtshandeling nooit heeft bestaan. Alle handelingen die zijn gedaan moeten dan ook worden teruggedraaid. Is het niet mogelijk om een handeling terug te draaien, dan moet er eventueel een schadevergoeding worden betaald. Nietigheid treedt van rechtswegen op. Er hoeft dus geen beroep te worden gedaan op nietigheid.