ris-rijkschroeff-juristen
contact

Schadevergoeding

Schadevergoeding ziet op de compensatie van geleden schade en bestaat uit vermogensschade en ander nadeel. Vermogensschade kan zijn geleden verlies of gederfde winst en ander nadeel bestaat uit immateriële schade.