ris-rijkschroeff-juristen
contact

Grijze lijst

Algemene voorwaarden moeten redelijk zijn wanneer deze van toepassing zijn op consumenten. De grijze lijst bevat bepalingen die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. Deze bedingen zijn vernietigbaar, tenzij de gebruiker van de algemene voorwaarden kan aantonen dat de bedingen uit de algemene voorwaarden, die op de grijze lijst staan, in die situatie niet onredelijk zijn.

Er staan 15 bedingen op de grijze lijst die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn, een aantal voorbeelden: