ris-rijkschroeff-juristen
contact

Verwerkingsregister

Het is voor organisaties verplicht om een register van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden bij te houden. Het register bevat in ieder geval de verwerkingsdoeleinden, beschrijving van de categorieën van betrokkenen en categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.