ris-rijkschroeff-juristen
contact

Vennootschap onder firma

Een vennootschap onder firma is een ondernemingsvorm waarbij twee of meer personen gezamenlijk voor eigen rekening en risico een onderneming voeren. De samenwerking houdt in dat alle vennoten geld, goederen en/of arbeid inbrengen om daarmee een behaald resultaat met elkaar te delen.

In tegenstelling tot bij de besloten vennootschap is bij de vennootschap onder firma iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Het wordt aanbevolen dat de vennoten onderling een overeenkomst sluiten, met daarin afspraken over de werkverdeling, de winstverdeling en dergelijke.