ris-rijkschroeff-juristen
contact

Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap is een speciaal soort vennootschap. Aan de ene kant heb je een of meerdere beherende vennoten en aan de andere kant heb je een of meer stille vennoten, de commanditaire vennoten. Als er meerdere beherende vennoten zijn, dan vormen zij onderling een vennootschap onder firma

De commanditair vennoten hebben geen beheersbevoegdheid en dienen slechts als geldschieter. Dit houdt in dat zij niet namens de vennootschap mogen optreden.