ris-rijkschroeff-juristen
contact

Eiser

Als je een geschil hebt met iemand of met een organisatie, dan kun je de rechter om een beslissing in de zaak vragen. De eiser is degene die dat proces begint. Dat doet hij door aan de andere partij, de gedaagde, een dagvaarding te laten uitbrengen door een gerechtsdeurwaarder.