ris-rijkschroeff-juristen
contact

Gedaagde

Als je een geschil hebt met iemand of met een organisatie, dan kun je de rechter om een beslissing in de zaak vragen. De partij die dat proces start is de eiser. De partij die gedagvaard wordt om in de zaak voor de rechter te verschijnen is de gedaagde. De gedaagde krijgt de oproep van een gerechtsdeurwaarder.