ris-rijkschroeff-juristen
contact

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële brief waarin staat dat je op een bepaalde dag en tijd bij een bepaalde rechtbank moet verschijnen. De dagvaarding is het begin van een gerechtelijke procedure.

Als je een civiele dagvaarding krijgt, dan heb je een geschil met een andere burger of onderneming. Een dagvaarding in een civiele procedure moet worden uitgebracht door een gerechtsdeurwaarder.

De wet stelt eisen aan de inhoud van de dagvaarding. Zo moet in het document onder andere de naam en het adres van de gemachtigde of advocaat staan en moet de datum en tijd dat de andere partij bij de rechter moet verschijnen worden opgenomen.