ris-rijkschroeff-juristen
contact

Aanmaning

Een aanmaning is een bericht dat er iets is nagelaten, met de aansporing om het alsnog te doen (Van Dale).

In een aanmaning wordt de schuldenaar door de schuldeiser schriftelijk verzocht of gesommeerd om zijn (betalings)verplichtingen na te komen. Dit kan worden gedaan door de schuldeiser zelf of door een door hem ingehuurde derde.