ris-rijkschroeff-juristen
contact

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden. Meestal is het de werkgever die de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzegt. Daarbij hoeft hij geen rekening te houden met een opzegtermijn.

Het ontslag op staande voet is vernietigbaar als het niet voldoet aan de volgende eisen: er moet sprake zijn van een dringende reden, het ontslag moet onverwijld worden gegeven en de mededeling moet onverwijld en ondubbelzinnig worden gegeven.