ris-rijkschroeff-juristen
contact

Ondernemingsraad (OR)

Een ondernemingsraad is een orgaan binnen een bedrijf die een adviesrecht, initiatiefrecht, instemmingsrecht en een overlegrecht heeft bij bepaalde onderwerpen binnen de organisatie.

De ondernemingsraad bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever. De onderwerpen waarover zij overleg voeren zijn het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Een ondernemingsraad is verplicht voor iedere organisatie met 50 of meer werknemers. Wanneer er minder dan 50 werknemers in dienst zijn, dan kan er worden volstaan met personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering.