ris-rijkschroeff-juristen
contact

Loonbetalingsverplichting

De werkgever is verplicht om loon door te betaling wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte, zwangerschap en bevalling.

De werknemer heeft de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid recht op 70% van het laatst verdiende loon. Waarbij het eerste jaar minimaal het minimumloon moet worden uitbetaald.

Er bestaan situaties waarin loondoorbetaling niet verplicht is. Hierbij moet worden gedacht aan situaties waarbij de werknemer actief weigert om mee te werken aan zijn herstelproces en wanneer de werknemer passende arbeid weigert.