ris-rijkschroeff-juristen
contact

Arbeidsongeschikt

Vaak wordt over arbeidsongeschikt gesproken als iemand door ziekte niet in staat is om te werken. In het arbeidsrecht wordt arbeidsongeschiktheid bepaald door de mate waarin iemand door ziekte, fysieke, of psychische beperkingen ongeschikt is om werk te verrichten. Van arbeidsongeschiktheid spreekt men als iemand na 2 jaar ziekte nog steeds niet, of verminderd, kan werken. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt door een arts en / of arbeidsdeskundige van het UWV vastgesteld.