ris-rijkschroeff-juristen
contact

Verzoekschrift

Een verzoekschrift is het schriftelijke stuk waarin een verzoek wordt gericht aan het bevoegd gezag (Van Dale).

Als een procedure aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, dan moet dat ingeleid worden door een dagvaarding of een verzoekschrift. De wet bepaalt in welke gevallen de dagvaarding en in welke gevallen het verzoekschrift moet worden gebruikt om de zaak in te leiden.

De wet stelt ook een aantal minimumeisen aan de inhoud van een verzoekschrift. Het verzoekschrift moet ingediend worden bij de bevoegde rechtbank.

De beslissing op een verzoekschrift heet geen vonnis, maar een beschikking.