ris-rijkschroeff-juristen
contact

Toezichthouder

Een toezichthouder is een door de overheid aangesteld, onafhankelijk en onpartijdig instantie dat toeziet op naleving van wet- en regelgeving door organisaties. Toezicht houden is “het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan ingrijpen”.

Nederland kent veel verschillende toezichthouders op verschillende gebieden. Voor Ris Rijkschroeff en haar relaties zijn de volgende toezichthouders de meest relevante: