ris-rijkschroeff-juristen
date
product
prijs
aantal
totalen

loading...

Verzendgegevens

Verzendwijze

naar winkelmand
0
0

Kingsfordweg 151
1043 GR, Amsterdam

+31 (0) 20 491 78 01
info@ris-rijkschroeff.nl

locatierisrijkschroeff
risrijkschroeffboeken
147,-

Advies rechten van betrokkene

Dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben betrokkenen meer rechten gekregen als het gaat om de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Een van de doelen van de AVG is betrokkenen meer controle geven over zijn of haar eigen persoonsgegevens. Doordat iedereen verschillende rechten heeft om in te roepen tegen organisaties, is men in staat om controle uit te oefenen over wat er precies met hun persoonsgegevens gebeurt en organisaties een halt toe te roepen als diegene dat nodig vindt. 

Betrokkenen hebben acht rechten die zij kunnen inroepen:

 • Recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die je van hem of haar verwerkt
 • Recht om informatie te krijgen over wat je met de persoonsgegevens doet
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op beperking van de gegevensverwerking
 • Recht op een menselijke blik bij besluiten

Waarom advies over rechten van betrokkenen

In de praktijk blijkt het niet altijd even makkelijk om te reageren op een verzoek van een betrokkene. Als iemand zijn of haar privacyrechten inroept, is het belangrijk om adequaat en juridisch correct te reageren op het verzoek. Zo moet een verzoek serieus worden behandeld en is er een wettelijk reageertermijn. 

Omdat iedere aanvraag anders is, is het belangrijk om zicht te houden op datgene wat belangrijk is zodra een van de privacyrechten wordt ingeroepen. Je moet altijd kijken of het verzoek juridisch standhoudt en zo ja, hoe je daar op moet reageren. Het is niet zo dat ieder verzoek ook daadwerkelijk ingewilligd moet worden. Ook niet dat je altijd alle informatie moet geven wat gevraagd wordt. Daarom is het aan te raden om ieder verzoek door een juridisch expert te laten toetsen.

Advies over rechten van betrokkenen 

Wat gaan wij voor jou doen
Wij adviseren jou zodra een iemand gebruik maakt van een van zijn privacyrechten en daarvoor bij jullie een verzoek heeft ingediend.

Wie adviseren wij over rechten van betrokkenen
Wij adviseren marketingbedrijven over de rechten van betrokkene zodra iemand daar gebruik van maakt.

Wanneer advies over rechten van betrokkenen
Advies over rechten van betrokkenen is handig als iemand gebruik maakt van zijn privacyrechten en daarom een verzoek bij jou heeft ingediend.

Hoe wij te werk gaan
Nadat jij hebt aangegeven dat je de verwerkersovereenkomst wil laten opstellen, maken wij een afspraak om te bespreken of het verzoek gerechtvaardigd is. Vervolgens adviseren wij jou over de vervolgstappen die genomen moeten worden om aan het verzoek te voldoen.

Wat is het resultaat van het advies over rechten van betrokkenen
Met ons advies weet je of en in hoeverre je moet voldoen aan het verzoek van een betrokkene die gebruik wil maken van zijn privacyrechten. Je weet welke informatie je de verzoeker moet geven, welke handelingen je moet verrichten en binnen welk termijn je dat moet doen. Als je het advies volgt, dan voldoe je aan de wettelijke verplichtingen.

Jouw voordeel

 • Helder advies door een juridisch expert
 • Direct uitvoerbaar advies
 • Duidelijke en begrijpbare taal
 • Een vooraf vastgesteld tarief

Op werkdagen nemen wij binnen 24 uur contact op om het verzoek van de betrokkene te bespreken. Je kunt op ons vertrouwen.

147,-