ris-rijkschroeff-juristen
contact

Schuldeisersverzuim

Als het door de schuld van de schuldeiser komt dat de nakoming van de verbintenis wordt verhinderd, dan spreken we van schuldeisersverzuim. De schuld van de schuldeiser kan komen door het niet verlenen van medewerking of door ander beletsel van zijn kant. Wil er sprake zijn van schuldeisersverzuim, dan moet de schuldenaar wel bereid en in staat zijn om de verplichtingen uit de verbintenis na te komen.