ris-rijkschroeff-juristen
contact

Algemene voorwaarden

Of het nu gaat om de algemene voorwaarden van Facebook, van een willekeurige webshop of van een autodealer, bijna niemand leest ze, maar iedereen gaat er toch mee akkoord. Is het wel zo verstandig om zomaar akkoord te gaan met de algemene voorwaarden? Bent u altijd gehouden aan de algemene voorwaarden? Ook als de bepalingen nadelig zijn voor een van de partijen? Op deze vragen wordt in dit artikel antwoord gegeven. Daarbij wordt een onderscheidt gemaakt tussen algemene bepalingen die gelden tussen bedrijven en die gelden tussen een bedrijf en een consument.

Wat zijn algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de zogezegde kleine lettertjes die je vaak bij een overeenkomst aantreft. De hoofdzaken van een overeenkomst wordt vaak in een korte overeenkomst vastgelegd. De algemene voorwaarden ziet daarnaast toe op de gedetailleerde afspraken, zoals betalingsdetails, leveringsvoorwaarden en hoe het zit met de aansprakelijkheid bij eventuele schade. Algemene voorwaarden bevatten bepalingen die alle partijen moeten weten, maar waar je niet over wil onderhandelen. Door die bepalingen in de algemene voorwaarden op te nemen staan deze punten al vast.

Het is dus niet de bedoeling om de opsteller van de algemene voorwaarden een groot voordeel te geven. Dat neemt niet weg dat er wel vaak bedingen in staan die de opsteller van voordeel voorzien. Soms staan er bepalingen in waar niemand akkoord mee gaat als zij de algemene voorwaarden hadden gelezen. Het wil ook voorkomen dat er bepalingen worden opgenomen die helemaal niet mogen.

Zogenaamde zwarte en grijze lijst

Om consumenten te beschermen heeft de overheid de zwarte en grijze lijst in de wet opgenomen. Op deze lijst staan bepaalde bedingen die onredelijk bezwarend zijn of geacht worden dat te zijn. Als deze bedingen in de algemene voorwaarden staan, dan kan daartegen worden opgetreden. Echter gelden de zwarte en grijze lijst alleen voor consumenten.

Het verschil tussen deze twee lijsten is dat alle bedingen die op de zwarte lijst staan altijd onredelijk bezwarend zijn. Terwijl de bedingen die op de grijze lijst staan vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. Dit brengt met zich mee dat de gebruiker van de algemene voorwaarden de mogelijkheid heeft om aan te tonen dat de bedingen wel redelijk zijn.

Bedingen die niet op de lijst staan

Betekent dit dat bepalingen die niet op de zwarte of grijze lijst staan altijd mogen? Het is zo dat tegen alle bedingen in kan worden gegaan. Echter is het dan niet aan de gebruiker van de algemene voorwaarden om aan te tonen dat de bepalingen niet onredelijk bezwarend zijn. Degene die tegen deze bedingen in wil gaan moet zelf aantonen dat de bepalingen wel onredelijk bezwarend zijn. Dit is niet altijd even makkelijk en zorgt er dan ook geregeld voor dat het bezwaar tegen algemene voorwaarden niet slaagt.

Algemene voorwaarden tussen bedrijven

Gelden dezelfde regels wanneer twee bedrijven zaken met elkaar doen? Het voorgaande heeft betrekking op de situatie dat algemene voorwaarden gelden tussen een bedrijf en een consument.

In principe kunnen bedrijven geen aanspraak maken op de regels die gelden voor consumenten. Bedrijven kunnen in principe alles overeenkomen wat zij willen. Dit heeft te maken met het feit dat zij voldoende middelen en expertise in huis (zouden moeten) hebben om de algemene voorwaarden op waarde te beoordelen. Daarnaast hebben zij ook de mogelijkheid om beter te onderhandelen over de inhoud.

Er bestaan uitzondering hierop. Sommige ondernemingen kunnen wel degelijk gebruik maken van de regels die gelijk zijn aan die voor consumenten. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere kleine ondernemingen en stichtingen.

Conclusie

Wanneer er met de algemene voorwaarden akkoord wordt gegaan, dan bent u hieraan gebonden. Het kan zijn dat er bedingen in zijn opgenomen die volgens de wet onredelijk bezwarend zijn of vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn. In dat geval kan er een procedure worden gestart om deze bepalingen te laten vernietigen. Omdat dit vaak veel tijd en geld kost, is het raadzaam om de algemene voorwaarden eerst goed te lezen voordat u daarmee akkoord gaat. Staat er iets in wat u niet bevalt, dan kunt er dan nog voor kiezen om de overeenkomst niet te sluiten.

Voor ondernemingen geldt dat er goed moet worden gekeken naar de algemene voorwaarden voordat deze gebruikt gaat worden. Het kan dus zijn dat klanten tegen bepalingen ingaan en een proces starten, met alle gevolgen van doen.

Daarnaast kan er dus wel meer in de algemene voorwaarden worden opgenomen wanneer bedrijven onderling algemene voorwaarden overeenkomen.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 – 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.