ris-rijkschroeff-juristen
contact

Vermogensschade

Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst en ziet op de schade aan het vermogen van de benadeelde. Wanneer de wederpartij wanprestatie heeft gepleegd of als de schade is ontstaan door een onrechtmatige daad, dan kan de schade voor vergoeding in aanmerking komen.