ris-rijkschroeff-juristen
contact

Rechtsgevolg

Een rechtsgevolg is wat volgt nadat een natuurlijk persoon of rechtspersoon een rechtshandeling heft verricht. 

Een rechtsgevolg kan intreden als de betrokkenen dat hebben gewild, maar het kan ook intreden van rechtswegen. Een voorbeeld van een rechtsgevolg die men heeft gewild is het sluiten van een overeenkomst. Een voorbeeld van een rechtsgevolg die van rechtswegen intreedt is het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Dit brengt automatische met zich mee dat diegene meerderjarig is.