ris-rijkschroeff-juristen
contact

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt om werkzaamheden te verrichten anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst.

De werkzaamheden mogen niet bestaan uit het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen van vervoeren van personen of zaken. Is dat wel het geval, dan is er spraken van een overeenkomst van aanneming. De overeenkomst van opdracht ziet dan ook alleen op dienstverlening.