ris-rijkschroeff-juristen
contact

Ontbindende voorwaarden

Wanneer er ontbindende voorwaarden zijn opgenomen in de overeenkomst vervalt de overeenkomst op het moment dat de ontbindende voorwaarden plaatsvinden. De overeenkomst zal blijven lopen zolang de ontbindende voorwaarden zich niet hebben voorgedaan. In een koopovereenkomst van een huis wordt vaak het niet rondkrijgen van de financiering als ontbindende voorwaarden opgenomen.