ris-rijkschroeff-juristen
contact

Recht op dataportabiliteit

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hij heeft gegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke op een gestructureerde, gangbare en machinelesbare vorm te krijgen. Hij heeft daarbij het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te geven, zonder dat hij daarin wordt gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.