ris-rijkschroeff-juristen
contact

Statuten

Bij de oprichting van een besloten vennootschap, coöperatie, naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting en vereniging dient de notariële akte waarbij zij wordt opgericht statuten te bevatten. In de statuten staan bepalingen over het bestuur, ontbinding en vereffening. Daarnaast kan in de statuten ook zijn opgenomen het doel van de organisatie, informatie over aandelen en / of bepalingen over (aandeelhouders)vergaderingen.