ris-rijkschroeff-juristen
contact

Goed werkgeverschap

De wet bepaalt dat een werkgever zich moet gedragen als een goed werkgever.

In het arbeidsrecht zijn er allerlei verplichtingen voor de werkgever opgenomen. Toch zijn er situaties te bedenken waarbij er een conflict ontstaat tussen de werkgever en de werknemer waar de wet niet in voorziet. In deze gevallen biedt goed werkgeverschap een uitkomst. Wat goed werkgeverschap is, zal afhangen van de omstandigheden van het geval.