ris-rijkschroeff-juristen
contact

Welke betalingstermijnen dient u te hanteren?

Voor ieder geleverde dienst of product wordt er een prijs afgesproken en dit vastgelegd in een overeenkomt. U verwacht vanzelfsprekend dat u betaalt krijgt voor wat u heeft geleverd. Wat vaak niet vanzelfsprekend is, is dat er vooraf afspraken worden gemaakt over binnen welk termijn er betaald moet worden. Afhankelijk met wie u zaken doet bestaan er verschillende betaaltermijnen. In dit artikel worden de wettelijke betalingstermijn besproken voor overeenkomsten met consumenten, zakelijke klanten en de overheid.

Betalingstermijn consument

In de wet is niets geregeld wat betreft betalingstermijnen voor overeenkomst met consumenten. Er wordt echter wel uitgegaan dat er een redelijke termijn wordt gehanteerd. Een redelijke termijn zal in de praktijk vaak neerkomen op 14 dagen waarbinnen de klant de factuur moet betalen.

Betalingstermijn zakelijk

Wanneer er een overeenkomst is gesloten met een zakelijke klant moet er eveneens een redelijke termijn worden gehanteerd. De wet heeft hier wel voorzien in wat een redelijke termijn is. De termijn bedraagt 30 dagen na ontvangst van de factuur. Dit geldt overigens alleen wanneer er onderling niks is afgesproken. Er is ruimte om zelf een termijn af te spreken die niet langer is dan 60 dagen. Wilt u wel een termijn langer dan 60 dagen afspreken, dan moet u kunnen aantonen dat de termijn voor geen van beide partijen nadelig is.

Dit geldt niet wanneer een mkb-bedrijf leverancier is van een grote onderneming. Per 1 juli 2017 is het verboden voor grote ondernemingen om een betalingstermijn van langer dan 60 dagen te hanteren. Wordt dat wel gedaan, dan wordt de betalingstermijn automatisch omgezet naar 30 dagen.

Betalingstermijn overheid

In principe gelden voor overeenkomsten met de overheid dezelfde regels als met zakelijke klanten. Het verschil zit hem in het feit dat op alle overeenkomsten met de overheid de Algemene Rijksvoorwaarden van toepassing zijn waarin een betaaltermijn van 30 dagen in is opgenomen. Daardoor zal afwijken van de 30 dagen termijn niet vaak voorkomen.

Betalingstermijn vermelding op de factuur

Wat vaak wordt gezien is dat de betalingstermijn op de factuur staat, of er nu wel of geen betalingstermijn vooraf is afgesproken. In het geval dat er geen betalingstermijn is afgesproken kan aan de vervaldatum geen juridisch gewicht gehangen kunnen worden. Dit komt omdat een afspraak pas een afspraak is als beide partijen daar daadwerkelijk iets over hebben afgesproken. Dus achteraf zeggen dat u altijd een bepaald termijn hanteert heeft geen juridisch gewicht. Uitzondering hierop kan zijn bij een lang lopende zakelijke relatie waar eenzelfde betalingstermijn voor alle voorgaande facturen heeft gegolden.

Conclusie

Het is van belang om overeen te komen wat de betalingstermijn is zodat er eventueel op de juiste manier het vervolgtraject gestart kan worden. De wet bepaalt dat de termijnen redelijk moeten zijn. Voor consumentenovereenkomsten is dat een termijn van 14 dagen, voor zakelijke klanten 30 dagen en anders maximaal 60 en voor overeenkomsten met de overheid is dat meestal 30 dagen.

Om er zeker van te zijn dat de betalingstermijn is zoals u dat zelf graag wenst, is het van belang om dit in de overeenkomst op te nemen. Het handigst is het om dit op te nemen in de algemene voorwaarden.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.