ris-rijkschroeff-juristen
contact

Wanbetalers en hoe hiermee om te gaan

Een ondernemer kent vaak zijn klanten. Dit is belangrijk wanneer de klant niet betaalt. De ene klant moet op een andere manier worden aangesproken dan de andere klant. Vaak helpt een telefoontje naar de klant, waarna deze alsnog betaalt. Maar wat nu als de klant niet betaalt? In dit artikel zal worden ingegaan op welke mogelijkheden er zijn om op te treden tegen wanbetalers.

Levering stoppen bij wanbetaling

Wanneer een klant niet betaalt of stopt met betalen en er is nog niet geleverd aan de klant, dan kan de levering opgeschort worden. Opschorting is ook mogelijk wanneer de verwachting er is dat een klant een wanbetaler gaat worden. Op het moment dat de klant betaalt moet er alsnog geleverd worden aan de klant. 

Als de overtuiging er is dat de klant niet zal gaan betalen en er is nog niet geleverd, dan kan de keus ook vallen op ontbinding van de overeenkomst. Om de overeenkomst te ontbinden moet er worden gekeken naar een aantal extra voorwaarden. Zoals; is de wanbetaler in verzuim? of moet er een ingebrekestelling worden verstuurd? Meer informatie over ontbinding van een overeenkomst leest u hier.

Vorderingen van de wanbetaler verrekenen

Het kan zijn dat uw klant niet alleen uw klant is, maar dat u ook klant bent van uw klant. In de situatie dat u wel al heeft geleverd aan uw klant, dan kan de levering niet meer worden opgeschort. Dan kan er wel worden gekeken of de klant nog vorderingen open heeft staan op u. Is dat het geval, dan kunnen de vorderingen tegen elkaar worden weggestreept.

Welke juridische stappen kunnen er verder genomen worden

Als er al is geleverd en er zijn geen vorderingen die verrekend kunnen worden, dan moeten er andere juridische stappen worden ondernomen tegen de wanbetaler. Vaak is de eerste stap om een jurist in de arm te nemen die u gaat vertegenwoordigen. Het komt geregeld voor dat een brief of een telefoontje van een jurist de zaak oplost en de wanbetaler alsnog betaalt.

Als dat geen oplossing biedt, dan kan er de beslissing gemaakt worden om te gaan procederen. Dit loont niet altijd. Het is afhankelijk van het openstaand bedrag of een rechtszaak loont. Ondanks dat een goed jurist zoveel mogelijk kosten op de tegenpartij zal proberen te verhalen, kan het zijn dat de kosten ten opzichte van het openstaand bedrag dermate hoog zijn dat het alsnog meer kost dan dat het oplevert.

Op het moment dat de rechtszaak is geweest en de wanbetaler is veroordeeld tot het betalen van het openstaand bedrag wordt hij nog een laatste maal aangeschreven. Voldoet de wanbetaler dan alsnog niet, dan kan er beslag worden gelegd op de eigendommen van de klant.

Conclusie

Het blijft vervelend als een klant zijn facturen niet voldoet. Als dat het geval is dan is de dialoog aangaan het beste middel. Mocht dit niet helpen dan bestaat de mogelijkheid tot het opschorten van de levering en eventueel het verrekenen van vorderingen. Tot slot bestaat er de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de rechter waarna uiteindelijk beslaglegging een optie is.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.