ris-rijkschroeff-juristen
contact

Verboden bepalingen in overeenkomsten

De meeste ondernemers stellen weleens zelf een overeenkomst op. Hiervoor kan worden gekozen wanneer het belang en de kans dat de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt klein is. Wanneer echter de risico’s groter zijn is dat nog maar de vraag. Het is namelijk van belang om te weten wat er in de overeenkomst opgenomen mag worden, of eigenlijk wat er niet mag worden opgenomen. In dit artikel wordt er ingegaan op wat verboden bepalingen in een overeenkomst zijn.

Verboden bepalingen en de gevolgen

In de wet staan een aantal artikelen die bepaalde bepalingen in een overeenkomst verbieden. Deze bepalingen zijn zogenaamd nietig. Een nietige bepaling is een bepaling die vanaf het begin niet geldig is. Het is afhankelijk van hoe de verboden bepaling in verband staat met de rest van de overeenkomst wat de gevolgen van de nietigheid is. 

Er bestaan drie categorieën bepalingen waarvan in de wet is bepaald dat deze verboden zijn. Dat is de overeenkomst waarvan de bepalingen niet te begrijpen zijn. Daarnaast mogen de bepalingen niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde. Tenslotte mogen de bepalingen niet in strijd zijn met dwingend recht. 

Als er bepalingen in de overeenkomst staan waarvan de uitleg onduidelijk is, dan wordt er gekeken naar wat de partijen hebben bedoeld om af te spreken. Aan de hand daarvan wordt er bepaalt wat de rechten en plichten van de partijen zijn.

Bepalingen zijn in strijd met de goede zeden en de openbare orde wanneer er afspraken worden gemaakt over dingen die illegaal zijn. Het schoolvoorbeeld hiervan is wanneer er een huurmoord wordt overeengekomen.

De laatste bepaling dat de inhoud van de overeenkomst niet in strijd mag zijn met dwingend recht komt er vaak op neer dat de wet zwakkere partijen zoals consumenten beschermt tegen de sterkere bedrijven.

Conclusie

De wet bepaalt dat niet alle bepalingen mogen worden opgenomen in een overeenkomst. Wanneer deze bepalingen wel zijn opgenomen dan kan de hele overeenkomst of een deel daarvan ongeldig worden verklaard.

Wanneer de te lopen risico’s bij het zelf opstellen van een overeenkomst niet heel groot zijn, dan kan er worden gekozen om dat inderdaad zelf te doen als ondernemer. Wordt er getwijfeld over de inhoud, zijn de risico’s groter of wil je zeker weten dat de overeenkomst in zijn geheel rechtsgeldig is, dan is het raadzaam om de overeenkomst door een jurist te laten opstellen.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.