ris-rijkschroeff-juristen
contact

Rechten van consumenten bij een aankoop

De meeste mensen hebben het weleens meegemaakt; de verkoper levert te laat of niet, er wordt een verkeerd product geleverd of het product gaat binnen de kortste keren stuk of het voldoet vanaf het begin al niet aan wat ervan wordt verwacht. Wat kan een consument doen in de voorgaande situaties? In dit artikel wordt er ingegaan op een tweetal rechten wat consumenten extra hebben bij het doen van een aankoop. Er zal worden ingegaan op gebrekkige zaken en het ongeldig laten verklaren van bedingen uit de algemene voorwaarden.

Het verschil tussen een gewone koopovereenkomst en consumentenkoop

Wanneer een consument iets koopt dan gelden alle regels die van toepassing zijn op de gewone koopovereenkomst. Zodra de consument iets koopt van een bedrijf, dan gelden er extra regels. Deze regels zijn in het leven geroepen omdat de overheid van mening is dat consumenten beter beschermd moeten worden dan, en tegen, bedrijven. Bedrijven hebben tenslotte meer geld en expertise om contracten op te stellen en te beoordelen. In principe kunnen consumenten dus een beroep doen op de gewone regels bij een koopovereenkomst en de speciale regels voor consumentenkoop.

De rechten van een consument bij een aankoop

Allereerst kijken we naar de algemene regels. Het kan zijn dat de leverancier de overeenkomst niet nakomt door bijvoorbeeld te laat of niet te leveren of het verkeerde product te leveren. Dan kan er gevorderd worden dat hij alsnog het juiste levert of de eigen verplichtingen kunnen worden uitgesteld. Daarnaast kan de overeenkomst ontbonden worden en het kan zijn dat er een schadevergoeding gevorderd kan worden. 

Een gebrekkige zaak

Het kan zijn dat een product niet voldoet aan wat ervan werd verwacht. Dat kan komen doordat het product defect is geleverd of binnen een aantal maanden na aanschaf kapot gaat. Bij een normale koopovereenkomst moet de koper dan aantonen dat het product niet voldoet aan wat er van het product verwacht mocht worden. Bij consumentenkoop moet juist de verkoper aantonen dat het product wel voldoet aan wat er van het product verwacht mocht worden.

Bij deze extra regels heeft de overheid ook extra mogelijkheden gegeven om aan dit soort situaties iets te doen. De consument kan in dat geval herstel of vervanging van het product vorderen. Over het algemeen moet de verkoper meewerken aan het herstel of vervanging van het product. Dit is niet altijd het geval. Hij hoeft er niet aan mee te werken als het niet van hem gevergd kan worden om in dat geval het product te herstellen of te vervangen of wanneer vervanging of herstel onmogelijk is. 

Wanneer herstel of vervanging wel mogelijk is en de consument heeft de verkoper aangemaand, dan moet de verkoper binnen een redelijke termijn het product herstellen of vervangen. Doet hij dat niet dan kan de consument dat bij iemand anders laten doen en de kosten verhalen bij de verkoper. 

Wanneer blijkt dat het niet van de verkoper kan worden verlangd dat hij het product herstelt of vervangt, is herstel of vervanging niet mogelijk is of doet de verkoper dit niet binnen een redelijke termijn, dan kan de overeenkomst worden ontbonden.

Algemene voorwaarden

De meeste bedrijven hanteren algemene voorwaarden bij het aangaan van overeenkomsten. Vaak worden algemene voorwaarden in lastige taal geschreven waardoor deze vaak niet wordt gelezen of begrepen. Regelmatig worden er bepalingen in algemene voorwaarden opgenomen die onredelijk bezwarend zijn of vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. Om onder andere deze redenen heeft de overheid regels gemaakt om consumenten te beschermen tegen bepalingen die in algemene voorwaarden staan. Voorbeelden hiervan zijn de manier waarop een overeenkomst opgezegd moet worden en het uitsluiten van aansprakelijkheid van de verkoper.

Voor consumenten is het vrij makkelijk om dit soort bedingen ongeldig te laten verklaren. Dit kan ook gedaan worden wanneer de overeenkomst al is gesloten en de verkoper van mening is dat aan het beding gehoor gegeven moet worden. In een ander artikel wordt er verder op dit onderwerp ingegaan. 

Conclusie

De overheid geeft consumenten veel bescherming bij aankopen. In de gevallen dat er sprake is van een gebrek aan een product kan de consument makkelijker herstel of vervanging van een product eisen van de verkoper. Dit brengt met zich mee dat de verkoper er rekening mee moet houden dat er bij een aantal verkopen dat hij doet meer kosten maakt dan vooraf verwacht. 

Wat betreft de algemene voorwaarden moet de verkoper goed kijken welke bedingen hij daarin heeft staan en of deze bedingen wel mogen. Als consument moet er niet blindelings op de algemene voorwaarden worden vertrouwd en moeten deze altijd worden gelezen. Het kan zomaar zijn dat een vervelende situatie ontstaan wat soms moeilijk en kostbaar opgelost kan worden.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020 - 491 78 01 of u kunt een email sturen naar info@ris-rijkschroeff.nl.